Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Råckstavägen och Islandstorget, i båda riktningar.

Vägarbeten · Ledningsarbete, trafiksignaler reglerar trafiken.

Giltig från 2021-03-25 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-09-30 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-08-30 kl. 12:47
Källa:Trafik Stockholm