Vägtrafik, pågående händelse

Väg 522 från Al till Väsby båda riktningarna

Trafikmeddelande · Ledningsarbete. Flaggvakter dirigerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-05-17 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2021-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-31 kl. 11:31
Källa:Trafik Stockholm