Vägtrafik, pågående händelse

Storängen

Vägarbeten · Brorenovering i 2 etapper. Körfält stängs av och trafiken leds förbi via befintliga men avsmalnade körfält. Risken för köer ökar, framför allt under högtrafik. Hastigheten reduceras förbi arbetsplatsen.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2021-04-07 kl. 08:31
Beräknas pågå till 2021-07-09 kl. 08:31

Uppdaterad:2021-04-06 kl. 08:49
Källa:Nacka kommun