Vägtrafik, pågående händelse

E18 från Trafikplats Lahäll (181) till Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna

Vägarbeten · Etablering för belysningsarbete. Kollektivkörfältet är borttaget.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-03-19 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-04-07 kl. 14:50
Källa:Trafik Stockholm