Vägtrafik, pågående händelse

Björngårdsgatan i Stockholms stad.

Vägarbeten · Tillgänglighetsanpassning. Mycket begränsad framkomlighet i korsningarna Björngårdsgatan och Wollmar Yxkullsgatan samt Maria Prästgårdsgatan och Wollmar Yxkullsgatan.

Giltig från 2021-03-22 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-05-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-03-22 kl. 05:37
Källa:Trafik Stockholm