Vägtrafik, pågående händelse

Virkesvägen vid Heliosvägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Korsingen Heliosgatan - Virkesvägen ska byggas om till en rondell. Korsningen kommer att stängas av.
Vändplan med begränsad kapacitet upprättas på Virkesvägen och Helisogatan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2021-04-01 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-05-21 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-04-05 kl. 14:00
Källa:Trafik Stockholm