Vägtrafik, kommande händelse

Väg 75 från Trafikplats Åbyvägen till Nackatunneln i riktning mot Nacka

Vägarbeten · Södra Länken avstängd för drift och underhållsarbeten.

Avstängningen omfattar även: Koppartunneln (mot Huddingevägen).

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Följ skyltad omledning .

Giltig från 2021-03-03 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2021-03-04 kl. 05:00

Uppdaterad:2021-02-23 kl. 11:15
Källa:Trafik Stockholm