Vägtrafik, pågående händelse

E4 från Tpl Hölö till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna

Vägarbeten · Byte av rörbro.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2021-02-23 kl. 04:00
Beräknas pågå till 2021-08-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-03-29 kl. 22:58
Källa:Trafik Stockholm