Vägtrafik, pågående händelse

Skvaltans väg, Nacka Forum

Vägarbeten · Körfält i båda riktningar på Skvaltans väg avstängda mellan Fyrbåksrondellen och ca 90 meter österut vid Nacka Forum. Skvaltans väg kommer att ha ett körfält i vardera riktningen istället för två. Gående och cyklister har framkomlighet via tillfälliga och befintliga GC-vägar.

Tillfälliga begränsningar:
Två körfält avstängda

Giltig från 2021-02-22 kl. 05:44
Beräknas pågå till 2021-04-30 kl. 05:44

Uppdaterad:2021-03-18 kl. 15:07
Källa:Nacka kommun