Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 på Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Råckstavägen, i båda riktningar.

Vägarbeten · Ett körfält öppet i vardera färdriktning. Arbetet medför att det råder begränsad möjlighet att svänga av och in till Bällstavägen eller Blackebergsvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt

Giltig från 2021-01-11 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2021-06-01 kl. 00:00

Uppdaterad:2021-03-19 kl. 09:58
Källa:Trafik Stockholm