Vägtrafik, pågående händelse

Väg 263 från Sigtuna till Tullen i Sigtuna båda riktningarna

Trafikmeddelande · Arbete med ny cirkulationsplats.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2021-02-09 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2021-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2021-08-31 kl. 15:13
Källa:Trafik Stockholm