Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Södertäljevägen vid Motorvägsbron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen i höjd med Motorvägsbron / norrgående påfart från E20 och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område