Kameran är placerad på E4/E20 Södertäljevägen i höjd med trafikplats Moraberg och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område