Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid trafikplats Gröndal. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i höjd med trafikplats Gröndal och är riktad mot Uppsala.

Fler kameror i samma område