Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid trafikplats Tomteboda. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i höjd med trafikplats Tomteboda och är riktad mot Södertälje.

Fler kameror i samma område