Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid Essingebron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i höjd med trafikplats Stora Essingen och är riktad mot Uppsala.

Fler kameror i samma område