Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid Lilla Essingen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i höjd med Lilla Essingen (trängselskatteportalen) och är riktad mot Uppsala. Till höger i bild skymtar Fredhällstunnelns mynning.

Fler kameror i samma område