Se aktuellt trafikläge för E4 Uppsalavägen vid trafikplats Linvävartorpet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4 Uppsalavägen i höjd med trafikplats Linvävartorpet och är riktad Stockholm.

Fler kameror i samma område