Se aktuellt trafikläge för E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Arninge. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Arninge, där väg 264 Arningevägen och väg 274 Vaxholmsvägen möts på bro över E18. Kameran är riktad mot Stockholm. Till höger i bilden syns södergående avfart till Arninge.

Fler kameror i samma område