Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Tensta. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen mellan Rinkebytunneln och trafikplats Tensta och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område