Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Trafikplats Rinkeby. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 Enköpingsvägen i höjd med trafikplats Rinkeby och är riktad mot Stockholm/E4 Uppsalavägen.

Fler kameror i samma område