Se aktuellt trafikläge för E18 Järvafältet vid Hanstavägen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E18 i höjd med infarten till Kista (Hanstavägen) och är riktad mot E18.

Fler kameror i samma område