Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid trafikplats Sofielundsplan. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad vid infarten till Södra länken från trafikplats Sofielundsplan och visar infarten till Södra länken. Till vänster i bilden syns trafik på väg 73 Nynäsvägen.

Fler kameror i samma område