Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid trafikplats Åbyvägen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på Årstalänken i höjd med trafikplats Åbyvägen och är riktad mot E4/E20 Essingeleden.

Fler kameror i samma område