Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid trafikplats Åbyvägen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 75 Södra länken i höjd med trafikplats Åbyvägen och är riktad mot Södra länken

Fler kameror i samma område