Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid Sicklalänken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 75 Södra länken i höjd med Hammarby sjöstad och är riktad mot E4/E20.

Fler kameror i samma område