Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid Årstalänken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är på placerad på väg 75 Södra länken i höjd med Årstalänken och är riktad Nacka.

Fler kameror i samma område