Se aktuellt trafikläge för Södra länken vid Årstafältet. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 226 Huddingevägen i höjd med Årstafältet och är riktad mot Södra länkens tunnelmynning.

Fler kameror i samma område