Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Sofielundsplan. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad vid infarten till Södra länken från trafikplats Sofielundsplan och visar infarten till Södra länken. Till vänster i bilden syns trafik på väg 73 Nynäsvägen.

Fler kameror i samma område