Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Lidatorp. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen strax norr om trafikplats Lidatorp och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område