Se aktuellt trafikläge för väg 73 Nynäsvägen vid trafikplats Länna. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med trafikplats Länna och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område