Kameran är placerad på väg 73 Nynäsvägen i höjd med Gullmarsplan och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område