Se aktuellt trafikläge för 277 Lidingövägen vid Ropsten. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 277 Lidingövägen i höjd med Ropsten och är riktad mot Lidingö.

Fler kameror i samma område