Se aktuellt trafikläge för väg 275 Drottningholmsvägen vid Traneberg. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 275 Drottningholmsvägen i höjd med Traneberg och är riktad mot Bromma.

Fler kameror i samma område