Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid Törnskogstunneln. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 265 Norrortsleden i höjd med östra infarten till Törnskogstunneln och är riktad mot Rosenkälla/E18.

Fler kameror i samma område