Se aktuellt trafikläge för väg 265 Norrortsleden vid cirkulationsplats Mossen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 265 Norrortsleden i höjd med cirkulationsplats Mossen och är riktad mot Rosenkälla/E18.

Fler kameror i samma område