Se aktuellt trafikläge för väg 263 Erikssundsvägen vid Erikssundsbron. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 263 i höjd med Erikssundsbron och är riktad mot Enköping.

Fler kameror i samma område