Se aktuellt trafikläge för väg 259 Glömstavägen vid Masmobacken. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 259 Botkyrkaleden i höjd med Myrstuguberget och är riktad mot Fittja

Fler kameror i samma område