Kamera är placerad på väg 226 Huddingevägen i höjd med Tumba centrum och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område

;