Se aktuellt trafikläge för 226 Huddingevägen vid Glömstavägen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på 226 Huddingevägen i höjd med Glömstavägen och är riktad mot Stockholm

Fler kameror i samma område