Se aktuellt trafikläge för väg 226 Huddingevägen vid Örbyleden. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 229 Örbyleden i korsningen med Huddingevägen och är riktad mot Tyresö.

Fler kameror i samma område