Se aktuellt trafikläge för väg 226 Huddingevägen vid Åbyvägen. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 226 Huddingevägen i korsningen med Åbyvägen (vid Stockholmsmässan). Kameran är riktad mot Södra länken.

Fler kameror i samma område