Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid Ttrafikplats Skvaltan. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område