Se aktuellt trafikläge för väg 222 Värmdöleden vid trafikplats Björknäs. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Värmdöleden i höjd med trafikplats Björknäs och är riktad mot Stockholm.

Fler kameror i samma område