Se aktuellt trafikläge för väg 222 Skärgårdsvägen vid Ålstäket. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på väg 222 Skärgårdsvägen i höjd med Ålstäket och är riktad mot Stockholm. Till vänster ligger Grisslingebadet.

Fler kameror i samma område