I början av maj 2022 lanserade Stockholms stad det nya elektriska lånecykelsystemet Stockholm eBikes. Med tjänsten vill staden möjliggöra hållbara resor och främja både rörlighet och hälsa.

När systemet är fullt utbyggt våren 2023 kommer det att bestå av drygt 5 000 elcyklar fördelade på minst 300 stationer i alla Stockholms stadsdelar.