För närvarande finns inga lånecyklar i Stockholms kommun. Dessa återkommer tidigast under 2020.