Under 2019 finns inga lånecyklar i Stockholmsområdet.