Kommande händelser · Under sommaren pågår flera arbeten både på väg och järnväg då färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Arbete med Västerbron fortsätter 

Arbete med Västerbron fortsätter och från och med 21 juli stängs Pålsundsbacken från Långholmsgatan av till Söder Mälarstand samt Västerbronedfarten. Det är arbeten med anslutningar till de nya cykelbanorna vid södra och norra ändan av Västerbron. 

Delar av Södra länken avstängd nattetid 

Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00. 

Natt mot tisdag 9:e, onsdag 10:e, torsdag 11:e och fredag 12:e augusti är Sicklatunneln avstängd klockan 22.00 - 05.00. Trafikanter hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Sicklatunneln är en del av Södra länken och den tunnel som förbinder väg 222 med huvudtunneln. 

E18 Avstängd mellan Hjulsta och Rinkeby 

Natt mot tisdag 9 augusti stängs E18 av mellan Hjulsta och Rinkeby, i riktning mot Stockholm. Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00 och under tiden hänvisas trafiken att följa uppskyltad omledning. 

E18 Avstängd mellan Rinkeby och Hjulsta 

Natt mot onsdag 10 augusti stängs E18 av mellan Rinkeby och Hjulsta, i riktning mot Enköping. Avstängningen pågår klockan 22.00 - 05.00 och under tiden hänvisas trafiken att följa uppskyltad omledning. 

Norra länken avstängd nattetid 

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Nätterna mot tisdag 16 augusti och torsdag 18 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder.Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 17 augusti stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 19 augusti stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot fredag 19 augusti stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Sänkt hastighet på Lidingöbron

Det pågående arbetet med reparation av Lidingöbrons bropelare kommer att innebära sänkt hastighet på bron under tre helger i augusti och september. 

Hastigheten kommer att sänkas från 70 km/tim till 30 km/tim natten mot lördag 20 augusti klockan 00.00 till måndag 22 augusti klockan 04.00.

Arbeten med lokal påverkan på trafiken

Yxsmedsgränd avstängd 

Den 1 augusti påbörjas ett förstärkningsarbete av en fastighet på Yxsmedsgränd. Arbetet beräknas pågå fram till till 1 augusti 2023 och under tiden stängs gatan av för fordonstrafik mellan Lilla Nygatan och Munkbrogatan.

Schaktarbete på Bromstensvägen

Från och med 1 augusti till 2 september pågår ett schaktarbete på Bromstensvägen. Arbetet pågår klockan 21.00 - 05.00 och under tiden är ett körfält avstängd, under dagtid påverkas inte trafiken. 

Klara Vattugränd avstängd nattetid 

Under perioden 1 - 5 augusti är Klara Vattugränd avstängd mellan Vasagatan och Klara Västra Kyrkogata. Avstängningen sker nattetid klockan 22.00 - 05.00. Under dessa tider hänvisas fordonstrafik att köra Vattugatan-Klara Södra Kyrkogata istället.

Bällstavägen avstängd 

Schaktarbete pågår på Bällstavägen från 4 augusti klockan 22.00 till 8 augusti klockan 16.00. Under arbetstiden är vägen avstängd och trafiken hänvisas att följa uppskyltad omledning. 

Redan den 19 juli påverkas gång- och cykeltrafiken över bron, som omleds via en ny gångtunnel från Solvallasidan till Annedalssidan i höjd med Pettsons gata.

Begränsad framkomlighet på Toppklockergränd-Lövstavägen

Stockholm stad arbetar med hastighetsdämpande åtgärder på Toppklockergtränd - Lövstavägen. Arbetet pågår från 5 augusti till 24 oktober. Under tiden regleras trafiken med hjälp av trafiksignaler. 

Begränsad framkomlighet på Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan 

Fastighetsombyggnad pågår på Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan. Arbetet beräknas pågå i flera år med start i mitten av augusti. Under tiden arbetet pågår är det begränsad framkomlighet i båda riktningar. 

Begränsad framkomlighet Herkulesgatan/Rödbodgatan 

Fastighetsombyggnad pågår även på Herkulesgatan/Rödbodgatan mot Tegelbacken/Brunkebergstorg. Arbetet startar i mitten av augusti och pågår flera år framöver.

På Herkulesgatan innan Rödbodgatan mot Tegelbacken/Brunkebergstorg och på Rödbodgatan mot Tegelbacken stängs ett av två körfält av under tiden arbetet pågår. 

På Rödbodgatan är det fortsatt omlagd trafikriktning med tillåtelse att köra söderut från Herkulesgatan ner mot Jakobsgatan öster om Klarafaret. Trafiken från Centralbron till Klaratunneln berörs inte av denna avstängning.

Hemfosavägen avstängd

Från början av augusti fram till slutet av oktober byter Trafikverket ut rörbron under Hemfosavägen i Västerby, väster om Hemfosa. Trafiken kommer att passera på en tillfällig väg intill väg 549.

Rörbron behöver bytas ut till en större. Medan arbetet pågår går det inte att köra på vägen, men trafiken hänvisa att köra på den tillfälliga vägen intill Hemfosavägen.

Den tillfälliga vägen kommer endast vara 3,5 meter bred och därmed enkelriktad. Trafiken kommer att kunna passera med hjälp av trafikljus.

Begränsad framkomlighet på Ulvsundavägen 

Arbete med refuger på Ulvsundavägen norr om Norrbyvägen. Arbetet pågår nattetid klockan 22.00 - 05.00 under perioden 22 - 28 augusti. Under arbetstiden är ett körfält avstängt i vardera riktning norr om korsningen Ulvsundavägen - Norrbyvägen. 

Evenemang

Stockholm Pride och Stockholm Cruising

Begränsad framkomlighet i Stockholm city under tiden Stockholm Pride-paraden pågår 6 augusti klockan 08.00-18.00. Rålambshovsleden och Norr Mälarstrand är avstängd.

Tåget startar vid Norr Mälarstrand cirka klockan 13.00 och beräknas vara på plats vid Östermalms IP senast omkring 21.00. Tåget passerar Rålambshovsparken, Norr Mälarstrand, Ragnar Östbergsplan, Stadshuset, Stadshusbron, Tegelbacken, Rödbodtorget, Tegelbacken, Vasagatan, Kungsgatan, Sturegatan, Lidingövägen,
Södra Fiskartorpsvägen och till sist Östermalms IP. Även Stockholm Cruising påverkar trafiken på Sveavägen. Evenemangen förväntas påverka trafiken mellan cirka klockan 10.30 – 22.00.

Flera av innerstadens busslinjer får omlagda körvägar och indragna hållplatser.

Paradväg

Stadshuset – Hantverkargatan – Stadshusbron – Tegelbacken – runt Rödbodtorget – Vasagatan – Kungsgatan – Sturegatan – Lidingövägen – Östermalms IP.

Midnattsloppet

Lördagen den 13 augusti påverkas trafiken på stora delar av Södermalm av Midnattsloppet. Evenemanget påverkar trafiken från klockan 10.00 och fram till midnatt. För mer information om vilka vägar som är avstängda och vilka tider, se under länkar.

Kulturfestivalen

Området kring Strömgatan, Gustav Adolfs Torg och Norrbro kommer att påverkas under perioden 10-24 augusti av Kulturfestivalen 2022.

  • Gustav Adolfs Torg nr 22-24. Avstängd 10 - 24 augusti. Detta medför att trafik från Strömgatan västerut, måste svänga vänster in på Norrbro och trafik från Norrbro norrut, måste svänga höger ner på Strömgatan.
  • Gustav Adolfs Torg nr 14-20. Avstängd 14 - 23 augusti
  • Regeringsgatan nr 1-6. Avstängd 14 - 23 augusti
  • Malmtorgsgatan 1-2, samt Strömgatan Österut. Avstängd 17 - 21 augusti kl 16.00 / 02.00
  • Strömgatan, västerut, från Kungsträdgårdgatan. Avstängd 12 - 24 augusti (öppet för transport till Operan/Café Opera)
  • Norrbro. Avstängd 12 augusti klockan 19.00 - 24 augusti klockan 12.00 (öppet för transport till Riksdagen, via södra sidan).
  • Kungsträdgårdsgatan och Strömbron, båda riktningar. Samtlig trafik tillåten 10 - 24 augusti.
  • Västra Trädgårdsgatan. Dubbelriktas för trafik 14 - 23 augusti.