Veckans trafik 14 - 20 juni

Kommande händelser · Flera nattavstängningar pågår i Trafikverkets tunnelsystem under vardagsnätterna och natten mot lördag är det mycket begränsad framkomlighet på Essingeleden mot Uppsala när broarbeten utförs.

Broarbete på E4/E20Essingeleden

Natten mellan fredag 18 juni och lördag 19 juni kommer det att vara mycket begränsad framkomlighet på E4/E20 Essingeleden i riktning mot Uppsala i höjd med Lilla Essingen.

Under natten kommer Trafikverket att göra gjutningsarbeten i en brofog i höjd med Lilla Essingen. När arbete påbörjas vid 20-tiden kommer två av fyra körfält att stängas av. Någon gång mellan 21 och 22 kommer ytterligare ett körfält att stängas av. Under natten och lördagsmorgonen är endast ett körfält öppet förbi platsen. Från klockan 8 på lördagsmorgonen kommer körfälten att successivt öppnas upp i takt med att morgontrafiken kommer igång.

Norra länken nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Norra länken avstängd mot Lidingö

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot tisdag 15 juni stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norra länken avstängd mot Essingeleden

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot onsdag 15 juni stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd 

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Under två vardagsnätter pågår arbete i Södra länken, under tiden arbetet pågår är Södra länken avstängd.

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Södra länken nattavstängd mot Nacka

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.
Natten mot torsdag 16 juni stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken nattavstängd mot E4/E20

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Natten mot fredag 17 juni stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Malmskillnadsgatan avstängd

Reparation av bron på Malmskillnadsgatan över Oxtorgsgatan medför att Malmskillnadsgatan stängs av mellan Oxtorget och Jakobsbergsgatan.

Arbetet pågår 18 juni till 6 september och under arbetstiden leds både fordsonstrafik och gående om.

Fordonstrafik hänvisas till alternativa vägar i närområdet, exempelvis Malmskillnadsgatan-Oxtorget-Oxtorgsgatan-Regeringsgatan-Mäster Samuelsgatan.

Begränsad framkomlighet på Sankt Eriksgatan 

På Sankt Eriksgatan, mellan Kungsbron och Alströmergatan pågår arbete med att rusta upp cykelbanor. Arbetet beräknas pågå under perioden 14 - 30 juni. Under tiden är ett körfält avstängt. Jobbet pågår i en rikntning åt gången.

Ulricehamnsvägen avstängd 

Arbete med att övergångsställe på Ulricehamnsvägen, arbetet pågår 16 - 29 juni och under tiden är vägen avstängd mellan Alingsåsvägen och Vänerborgsvägen.

Fordonstrafik leds om via Falköpingsvägen för att ta sig runt avstängningen. Gång- och cykeltrafik kan passera arbetet på Ulricehamnsvägen.