Helgtrafik · Många väljer att lämna Stockholm för julfirande på annat håll. Räkna därför med ökad trafik från och till Stockholm inför och under julhelgen.

Julhelgen är en av årets mera intensiva resehelger när många reser med bil till och från sina julfiranden. Till skillnad från påsk och midsommar, som också är intensiva resehelger, behöver du som trafikant även ta extra hänsyn till väderförhållanden och väglag som råder under vintern. Under länkar hittar du råd från Trafikverket inför jul- och nyårsresan.

Trafik Stockholm har analyserat trafikdata från de senaste årens jultrafik. Justering har gjorts med antagandet att söndagen efter jul är den stora hemresedagen när julafton inträffar mitt i veckan, annars antas den stora hemresedagen vara annandag jul.

Den pågående pandemin kan bidra till en mer intensiv trafik på vägarna då fler väljer att ta bilen framför att resa med buss och tåg. Samtidigt kan resandet till och från julfiranden bli mer utspritt i år då många arbetar hemifrån och kan välja att undvika de mest trafikintensiva resdagarna. Eftersom flertal tågavgångar har blivit inställda under jul och nyår kan det medföra att fler reser med bil.

Med hjälp av diagrammen kan du planera din resa till tider då färre normalt reser. 

Sök trafikinformation

Kom ihåg att olyckor och andra hinder snabbt kan förändra trafiksituationen, res i god tid och sök trafikinformation innan du reser. För uppdaterad trafikinformation se trafiken.nu, trafikverket.se eller lyssna på trafikrapporterna på radion.

Här uppstår julköerna

Det är många som lämnar Stockholm för julfirande på annat håll. Därför är utfartstrafiken mer intensiv än till exempel en normal fredagseftermiddag. Det gäller både i Stockholm city och på de stora vägarna ut från Stockholm. Under juldagen och annandag jul ska mycket av den trafik som lämnade Stockholm inför helgen tillbaka.

Utmed de stora ut- och infarterna har Trafik Stockholm, baserat på historisk trafikdata, bedömt när det är störst risk för extra köbildningar inför och under julhelgen. 

Så läser du diagrammen

Diagrammen visar en genomsnittlig trafikintensitet per timme baserat på historisk trafikdata. Hänsyn är även tagen till hur helgdagarna ligger i veckan samt att pandemirestriktionerna 2020 var mera restriktiva än i år. Siffran till vänster anger vilken starttimme rutan visar. Som exempel, timme 10 visar timmen mellan klockan 10 och 11. Onsdag och torsdag visar förväntad trafiksituation före julfirandet, medan julafton i år inträffar en fredag. Juldagen, Annandag jul och måndag visar förväntad trafiksituation i andra riktningen efter julafton.

Förväntad trafikintensitet har delats in i tre färger; grön, gul och röd.

Förklaring till färgerna för trafikintensitet.

När diagrammet visar grönt är det bästa tiden att åka sett till hur det brukar se ut. Olyckor och andra akuta hinder kan snabbt förändra läget.

När diagrammet visar gult eller rött är det många andra som också vill åka och risken för tät trafik, plötsliga köer och helt stillastående trafik är som störst.

E4/E20 mot Nyköping och Eskilstuna

Dagarna före julafton är stora resdagar. Framförallt den 23 december förväntas trafikintensiteten vara hög med köer till följd. Efter jul, då trafiken återvänder till Stockholm kan köer förväntas, framförallt under annandagen.

Diagrammet visar förväntad trafik på E4/E20 under julhelgen.
Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E18 mot Enköping

På Enköpingsvägen förväntas trafiken vara mer intensiv framförallt under onsdagen och torsdagen innan jul. Efter jul så bedöms annandag jul och dagarna efter ha en förhöjd trafikintensitet, framförallt under eftermiddagarna.

Diagrammet visar förväntad trafik på E18 mot Enköping under julhelgen.
Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E4 mot Uppsala

På Uppsalavägen förväntas köer uppstå i norrgående riktning under eftermiddagen den 22 december. Efter jul förväntas inga större störningar i infartstrafiken mot Stockholm, men under eftermiddagen på juldagen förväntas ändå viss trängsel.

Diagrammet visar förväntad trafik på E4 under julhelgen.
Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.

E18 mot Norrtälje

Många reser mot Roslagen över jul och under dagarna som leder upp till julafton förväntas en relativt hög trafikintensitet på Roslagsvägen. Den stora resdagen hem är juldagen då en hög trafikintensitet förväntas.

Diagrammet visar förväntad trafik på E18 Norrtäljevägen under julhelgen.
Klicka på diagrammet för att öppna en större bild.